Uždaroji akcinė bendrovė “Verslo kontinentai” atlieka ūkio subjektų įvertinimą - įmonėje vedamos apskaitos patikrinimą, skirtą nustatyti jos atitikimui teisės aktų reikalavimams bei leidžiančią patvirtinti įmonės atskaitomybės teisėtumą. Kompetentinga bendrovės buhalterių komanda suteiks visas reikiamas bendrąsias profesines paslaugas (apskaita, ūkio subjekto įvertinimas), prireikus, atliks dokumentų ekspertizę ar specialią įmonės mokumo analizę bei pateiks rekomendacijas - kaip efektyviau vykdyti įmonės ūkinę-finansinę veiklą ir kt. Bendrovės “Verslo kontinentai” privalumas - teikiamos ūkio subjekto įvertinimo, apskaitos bei kitos buhalterinės paslaugos atliekamos glaudžiai bendradarbiaujant su įmonės teisininkais, dažnai tiesiog atliekant bendrą veiklą - klientui kartu teikiant teisinę bei buhalterinę pagalbą.


Įmonės vidaus krizių valdymas

Kritinė situacija įmonėje - tai susiklosčiusi padėtis, kurios metu valdantysis praranda kontrolę ties organizacijoje vykstančiais procesais, ko pasekoje kyla visa eilė neigiamų padarinių, trikdančių normalią įmonės veiklą bei grasinančių sužlugdyti bendrovę. Kiekvienu konkrečiu atveju būtina išsami situacijos analizė, kuri atskleistų tikrąsias problemų priežastis ir padėtų rasti tinkamą jų sprendimo būdą bei užkirstų kelią panašių problemų atsiradimui ateityje.

Uždaroji akcinė bendrovė “Verslo kontinentai” atlikusi teisinę ir buhalterinę įmonės veiklos analizę bei įvertinusi priimtus valdymo sprendimus, suformuos kritinės situacijos sprendimo taktiką bei strategiją. Mūsų specialistai, pasitelkę sukauptą patirtį ir žinias, pateiks bei įgyvendins logiškai pagrįstus sprendimus - kaip žingsnis po žingsnio stabilizuoti padėtį įmonėje bei užkirsti kelią panašių problemų atsiradimui ateityje. Bendrovė “Verslo kontinentai” siekia, kad kiekviena sėkmingai išspręsta įmonės vidaus krizė Jūsų bendrovei suteiktų vertingos patirties bei lemtų tolimesnį jos vystymąsi.

Sudėtingos derybinės situacijos

Sėkmingas derybų rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: pradedant derybinių klausimų sudarymu, laiko bei vietos parinkimu ir baigiant oponentų vertinimu, derybų stiliaus parinkimu kiekvienam konkrečiam atvejui bei tinkamu asmens nusiteikimu ir kt. Visa tai lemia derybų strategijos ir taktikos sukūrimą, kurių sėkmė priklauso nuo žinių bei patirties įvairaus pobūdžio derybų situacijose.

Uždaroji akcinė bendrovė “Verslo kontinentai” savo klientų interesus atstovauja sudėtingose derybinėse situacijose ir siekia geriausiai pageidaujamą rezultatą atitinkančios derybų baigties. Bendrovė prioritetą teikia tokiam derybų rezultatui, kurio išdavoje šalys galėtų ir toliau sėkmingai bendradarbiauti, todėl savo klientus konsultuojame, rengiame deryboms ar tiesiogiai atstovaujame jų interesus remdamiesi minėtus kriterijus atitinkančiomis derybų taktika bei strategija.


Bankroto procedūros

Uždaroji akcinė bendrovė “Verslo kontinentai” turi didelę patirtį įmonių bankroto bylose: su bankroto procesu susijusių procedūrų vykdymo, klientų interesų atstovavimo ir ginimo bei darbo su bankroto administratoriais praktiką. Bendrovė konsultuoja teisiniais ir buhalteriniais įmonių bankroto proceso klausimais, padeda inicijuoti bankroto procedūrą, ruošia kreditorinių reikalavimų,

 

bankrutuojančios įmonės sudarytų sandorių nuginčijimo bei kitus susijusius dokumentus, atstovauja įmonių dalyvių bei kreditorių teisėtus interesus kreditorių susirinkimuose bei santykiuose su bankroto administratoriumi, teikia teisinę ir buhalterinę pagalbą bankroto administratoriaus vykdomoje veikloje bei atlieka kitus būtinus veiksmus tiek iki bankroto bylos iškėlimo, tiek bankroto proceso metu.


Įmonių likvidavimas

Įmonės valdymo organams priėmus sprendimą likviduoti įmonę arba priverstinio įmonės likvidavimo atveju, bendrovė ”Verslo kontinentai” suteiks visą reikiamą teisinę bei buhalterinę pagalbą, užtikrins sklandų įmonės uždarymo bei išregistravimo procesą. Savo klientus konsultuojame visais su įmonių likvidavimu bei išregistravimu susijusiais klausimais, atstovaujame įmonės dalyvių susirinkimuose, valstybinėse institucijose, kylančiuose ginčuose. Pasirūpinsime reikiamų dokumentų ruošimu, buhalterinių problemų sprendimu bei reikiamų procedūrų vykdymu.

Nuostolių bylos

Bendrovė “Verslo kontinentai” atstovauja savo klientų interesus įvairaus dydžio nuostolių civilinėse ar baudžiamosiose bylose. Gindami pažeistą interesą, pasirūpinsime visų reikiamų įrodymų rinkimu, prireikus, savo reikalavimams pagrįsti pasitelksime ekspertų ar kitų specialistų pagalbą bei pasistengsime taikiai išspręsti tarp šalių kilusį ginčą ne teismo tvarka. Nepavykus pasiekti kompromiso, pasirūpinsime procesinių dokumentų (teismui) ruošimu ir kitų reikiamų procedūrų vykdymu bei kliento atstovavimu teisme ar arbitraže.


Tapkite mūsų klientu


Susisiekite su mumis ir mes rasime sprendimą tinkantį būtent Jums.

Susisiekti