Uždaroji akcinė bendrovė “Verslo kontinentai” atlieka ūkio subjektų įvertinimą - įmonėje vedamos apskaitos patikrinimą, skirtą nustatyti jos atitikimui teisės aktų reikalavimams bei leidžiančią patvirtinti įmonės atskaitomybės teisėtumą. Kompetentinga bendrovės buhalterių komanda suteiks visas reikiamas bendrąsias profesines paslaugas (apskaita, ūkio subjekto įvertinimas), prireikus, atliks dokumentų ekspertizę ar specialią įmonės mokumo analizę bei pateiks rekomendacijas - kaip efektyviau vykdyti įmonės ūkinę-finansinę veiklą ir kt. Bendrovės “Verslo kontinentai” privalumas - teikiamos ūkio subjekto įvertinimo, apskaitos bei kitos buhalterinės paslaugos atliekamos glaudžiai bendradarbiaujant su įmonės teisininkais, dažnai tiesiog atliekant bendrą veiklą - klientui kartu teikiant teisinę bei buhalterinę pagalbą.


Verslo įvertinimas

Uždaroji akcinė bendrovė “Verslo kontinentai” atlieka įmonės valdymo organų vykdomų ūkinių komercinių operacijų bei finansinių sprendimų įvertinimą, kuris padės nustatyti įmonės finansinės atskaitomybės pagrįstumą bei vykdomos apskaitos teisėtumą, atskleis tikruosius finansinius rodiklius bei galimus rizikos veiksnius.

Bendrovės specialistai remdamiesi atlikto įvertinimo rezultatu paruoš finansinės atskaitomybės dokumentus, prireikus, juos pateiks kompetentingoms kontroliuojančioms institucijoms, išspręs aptiktas problemas bei pateiks rekomendacijas kaip išvengti jų ateityje.

Buhalterinis įvertinimas

Bendrovė “Verslo kontinentai” patikrins Jūsų įmonėje vedamą buhalterinę apskaitą bei taikomus apskaitos tvarkymo metodus, jų atitikimo galiojančių teisės aktų reikalavimams atžvilgiu. Aptikus klaidas ar nustačius neatitikimus, mūsų specialistai imsis visų reikiamų priemonių jiems ištaisyti, kartu pateiks rekomendacijas kaip išvengti panašių klaidų ateityje.

Atlikusi buhalterinį įvertinimą, bendrovė “Verslo kontinentai” pasirūpins reikiamų buhalterinės atskaitomybės dokumentų ruošimu, kuriuos, prireikus, pateiks kompetentingiems kontroliuojantiems subjektams.


Partnerio / kliento mokumo analizė

Partnerio / kliento mokumo analizė apima konsoliduotą įmonės verslo bei buhalterinį įvertinimą pagal pateiktus dokumentus bei kitus teisėtai prieinamus patikimus šaltinius. Atlikę įvertinimą, bendrovės “Verslo kontinentai“ specialistai pateiks ataskaitą, leisiančią nustatyti, ar partnerio / kliento finansinė atskaitomybė ir vedama buhalterinė apskaita atitinka tikrąją padėtį įmonėje bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Gautoje ataskaitoje nurodysime aptiktas klaidas bei rizikos veiksnius, savo klientams pateiksime atskiras rekomendacijas kaip tinkamai išspręsti esamas problemas bei išvengti jų ateityje. Kliento pageidavimu, bendrovė “Verslo kontinentai” apie nustatytus pažeidimus praneš įvertintos įmonės valdymo organams, prireikus, informuos kompetentingus kontroliuojančius subjektus. Nustačius partnerio nemokumą, mūsų teisininkai padės įmonės kreditoriams iškelti bankroto bylą bei atstovauti bendrovę bankroto byloje.

Buhalterinių dokumentų ekspertizė

Uždaroji akcinė bendrovė „Verslo kontinentai“ atlieka visų rūšių apskaitos, taip pat įvertinimo ar atskaitomybės bei kitų buhalterinių dokumentų ekspertizę, leidžiančią nustatyti jų tikrumą (autentiškumą), turinio ir formos atitikimą galiojančių teisės aktų reikalavimams, dokumentų klastojimo atvejus bei dėl akių sudarytų dokumentų tikrąją paskirtį, atsižvelgiant į jų naudojimo kontekstą ir kt. Remdamiesi atliktos dokumentų ekspertizės išvada, bendrovės specialistai atstovaus savo klientų pažeistus interesus, prireikus, apie pažeidimus praneš kompetentingiems kontroliuojantiems subjektams.


Mokestiniai ginčai

Bendrovė “Verslo kontinentai” padės apginti pažeistus interesus kilus ginčams dėl nepagrįstai apskaičiuotų privalomų mokėti mokesčių ir iš tokių mokėjimų atsiradusių reikalavimų grąžinti (įskaityti) sumokėtų mokesčių permoką (skirtumą) nevykdymo, mokesčių apskaitos bei atskaitomybės vykdymo atitikimo galiojančių teisės aktų reikalavimams, neteisėtų mokesčių administratoriaus sprendimų skirti baudas ir/arba delspinigius bei kitais mokestinių ginčų su kompetentingais kontroliuojančiais subjektais atvejais.

Įmonės apskaitos tvarkymas

Bendrovės “Verslo kontinentai” specialistai pasirūpins Jūsų įmonės pagal pateiktus dokumentus arba aplaidžiai vestos (nevestos) apskaitos sutvarkymu, įmonės atskaitomybės dokumentų ruošimu, ataskaitų įmonės valdymo organams teikimu bei Jūsų įmonės atstovavimu santykiuose su kompetentingais kontroliuojančiais subjektais (deklaracijų ir ataskaitų teikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Sodrai, Lietuvos statistikos departamentui, Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kt.) ir kt.


Tapkite mūsų klientu


Susisiekite su mumis ir mes rasime sprendimą tinkantį būtent Jums.

Susisiekti