Įmonės sėkmė labai daug priklauso nuo visuomenės nuomonės apie ją ir jos veiklą. Jei įmonei pavyksta visuomenėje ir ypač svarbiose jos grupėse suformuoti teigiamą įvaizdį, jai daug lengviau siekti savo tikslų. Per ryšius su visuomene įmonė užmezga ir palaiko kontaktus, bendrauja su svarbiomis visuomenės grupėmis. Ypač svarbūs glaudūs kontaktai su žiniasklaida, su pripažintais autoritetais, kompetentingais specialistais, politinėmis ir ūkinėmis institucijomis.


Įmonės atspindėjimas žiniasklaidoje ir viešojoje erdvėje

Bendrovė “Verslo kontinentai” padės tinkamai atspindėti Jūsų įmonę žiniasklaidoje ir viešojoje erdvėje, naudodamasi moderniais visuomenės informavimo būdais, metodais bei priemonėmis jiems įgyvendinti, laikantis būtinų teisės aktų reikalavimų.

Suformuosime pageidaujamą įmonės įvaizdį bei tinkamai pateiksime informaciją apie Jūsų bendrovę, į pagalbą pasitelkdami patikimus informavimo šaltinius bei naujausias technologijas tiek reklamos, informacijos sklaidos, tiek įmonės vardo reabilitavimo, po viešojoje erdvėje pasirodžiusio skandalo ar neteisingos informacijos paskleidimo apie bendrovę bei kitais pageidaujamais tikslais.

Bylos dėl neteisingos informacijos paskleidimo žiniasklaidoje ir viešojoje erdvėje

Visais atvejais viešojoje erdvėje paskleista tikrovės neatitinkanti informacija suklaidins ar netgi sudarys neigiamą nuomonę kitų žmonių mintyse apie Jus ar/ir Jūsų įmonę. Todėl labai svarbu, kad įvairaus pobūdžio neteisinga informacija ar neetiškai bei sąmoningai iškraipytais faktais paskleista nuomonė būtų taip pat viešai paneigta, o paskleidęs ją asmuo atsakytų už savo veiksmus.

Jeigu manote, kad viešojoje erdvėje paskleista vienokia ar kitokia informacija kenkia Jūsų ar Jūsų įmonės reputacijai bei aiškiai neatitinka teisės aktų reikalavimų, bendrovė “Verslo kontinentai” pasirūpins reikiamų įrodymų surinkimu, jų vertinimu tiesos kriterijaus atžvilgiu, visų procesinių dokumentų paruošimu bei teisingumo atkūrimu - taikiu ginčo išsprendimu ne teismo tvarka arba kliento interesų ginimu civilinėse ar baudžiamosiose bylose.


Tapkite mūsų klientu


Susisiekite su mumis ir mes rasime sprendimą tinkantį būtent Jums.

Susisiekti